Brošura o Gaucherovoj bolesti

International Gaucher alliance je povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti objavila brošuru o Gaucherovoj bolesti. Brošura je namijenjena pacijentima i medicinskom osoblju, a sadrži informacije o bolesti, načinu nasljeđivanja, utjecaju bolesti na život pacijenata i najnovijima istraživanjima Gaucherove bolesti. Brošura je trenutno dostupna samo na engleskom jeziku, no uskoro će biti prevedena i na hrvatski  jezik.